Sobre la LOPD y la firma en nuestras comunicaciones

 

“ANTZEZALEAK GETXOKO ARTISTEN TALDEAK bidalitako mezu honetan edota erantsitako fitxategietan dagoen informazioa isilpekoa/ pribilegiatua da, eta zuzenduta dagoen pertsonek bakarrik irakurtzeko da. Gogorarazten dizugu zure datuak ANTZEZALEAK GETXOKO ARTISTEN TALDEAREN tratamendu-sisteman sartu direla. Araudiak exijitutako betekizunak betetzen badira, datuok eskuratu, zuzendu, haien tratamendua mugatu, deuseztatu, lekualdatu, eta haien aurka egin edo ezeztatzeko eskubideak gauzatu ahalko dituzu, datu babesaren alorrean indarrean dagoen araudiak ezartzen dituen terminoetan. Zure eskaera hona bidali beharko duzu: ARENE KALEA 8, LONJA, 48991 GETXO, BIZKAIA, edo email bidez: antzezaleak@gmail.com.

Mezu hau irakurtzen baduzu eta ez bazara bertan ageri den erabiltzailea, edo mezua doakionari eman behar dion langilea edo arduraduna, edo komunikazio hau akats baten ondorioz jaso baduzu, jakinarazten dizugu erabat debekatuta dagoela, eta legearen kontrakoa izan daitekeela, komunikazio hau zabaltzea, hedatzea edo erreproduzitzea. Eskatzen dizugu guri lehenbailehen jakinarazteko eta mezu originala goian ageri den helbidera bidaltzeko. Eskerrik asko”.

«La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde COLECTIVO DE ARTISTAS DE GETXO ANTZEZALEAK, es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de  COLECTIVO DE ARTISTAS DE GETXO ANTZEZALEAK,  y que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal CALLE ARENE Nº8, LONJA, 48991 GETXO,BIZKAIA o bien a través del correo electrónico antzezaleak@gmail.com.

Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias.»