Curso de Joyería Artesanal

Pasión y técnica se unen con el arte de lo hecho artesanalmente

PROFESORA : Eva Martinez Sabido .

DISEÑO DEL TALLER

Aunque el diseño del taller puede ser flexible, es necesario que el taller tenga una duración de 2 a 4 horas semanales, y una continuidad en el tiempo de al menos 8 meses. Sólo así se puede garantizar un aprendizaje de las diferentes técnicas y uso de diversos materiales.

El número de participantes será de 10 a 12 personas para permitir un contacto directo y un seguimiento de calidad del trabajo.

El taller se puede impartir tanto en euskera como en castellano.

METODOLOGÍA

Se hará una pequeña introducción teórica para describir las herramientas que se van a utilizar en el proceso de elaboración de las joyas.

En el proceso de aprendizaje, se iniciaran con el uso de la sequeta, herramienta básica en joyería. Con ella empezarán a cortar utilizando unas plantillas, para luego poder sequetear (cortar) sus propios diseños. 

Posteriormente aprenderán a limar y lijar las piezas previamente cortadas. Para finalmente aprender a utilizar el soplete para poder soldar las piezas.

MATERIAL E INFRAESTRUCTURA NECESARIA

Cada participante en el taller deberá utilizar su propio equipo de herramientas básicas: sequeta, limas, tijeras, alicates, compás y pinzas de fuego.

Otro tipo de material se adquirirá en grupo, como: brocas, lijas y metales (cobre y latón).

Y se aportara herramientas como sopletes, ladrillos refractarios, tases y bombo para pulir .

HORARIOS

Tardes : Lunes de 19:00 A 21:00 O Miercoles de 19:00 A 21:00.

Mañanas: Miercoles de 12:00 A 14:00 O Jueves de 12:00 A 14:00.

ARTISAU-BITXIGINTZA TAILERRA

Grinak eta teknikak bat egiten dute artisau-lanen artearekin

IRAKASLEA : Eva Martinez Sabido .

SARRERA

Tailer hau, norberaren sormena garatu eta bere baitako artistari bide emateko gogoz dagoen edonori zuzendua dago.

Tailerra osatzen duten saioetan zehar, bitxi bat diseinatu eta sortzeko prozesua ikasten da, kobre, letoia eta zilarra bezalako metalak erabiliz, hala nola, teknika anitz ere. Beti ere, artisautzaren ikuspegi eta praktikatik.

TAILERRAREN DISEINUA

Tailerraren antolaketa malgua izan ahal bada ere, beharrezkoa da tailerrak astean 2 eta 4 ordu bitarteko iraupena izatea, hala nola, 8 hilabeteko jarraikortasuna behintzat.  Soilik horrela ziurtatu ahalko da tekniken  eta material anitzen erabilpenaren ikasketa.

Parte hartzaile kopurua 10 eta 12 pertsona bitartekoa izango da, kontaktu zuzena eta lanaren kalitatezko jarraipena bermatu ahal izateko.

Tailerra euskaraz edo gaztelaniaz eman ahalko da.

METODOLOGIA

Hasteko, sarrera teorikoa egingo da, bitxiak elaboratzeko prozesuan erabiliko dituzten tresnak deskribatzeko eta ezagutzeko.

Ikasketa prozesua “sequeta” erabiltzen hasiko dute, bitxigintzan oinarrizko tresna da hau. Tresna honekin eta txantiloi batzuen laguntzaz mozten hasiko dira, ondoren euren diseinuak moztu ahal izateko. Hori eginda, moztutako piezak mehetzen eta lixatzen ikasiko dute.  Bukatzeko, soldagailua erabiltzen ikasiko dute, piezak soldatu ahal izateko.

BEHARREZKO MATERIALA ETA AZPIEGITURA

Tailerreko parte hartzaile bakoitzak, bere oinarrizko tresneria multzoa beharko du: “sequeta”, limak, artaziak, aliketak, konpasa eta sutarako matxardak.

Bestelako materiala taldean eskuratuko da: barautsak, lixak eta metalak (kobrea eta letoia).

Berariazko tresneria ere bideratuko da, hala nola: soldagailuak, adreilu erregogorrak, “tasak” eta leuntzeko bonboa.

ORDUTEGIAK ETA PREZIOAK

Arratzaldeko ordua:Astelehenetan 19:00retatik 21:00etara edo Asteazkenetan 19:00retatik 21:00etara.

Goizeko orduak :  Asteazkenetan 12:00etatik 14:00etara edo Ostegunetan 12:00etatik 14:00etara.